innovatív megközelítés

A CooSpace LMS rendszer 2005 óta támogatja az oktatási együttműködést. Sikerének titka, hogy a kommunikációs és visszacsatolást lehetővé tevő funkcióknak köszönhetően a tanulási folyamat és a közös munka interaktívvá válik. 

Hogyan jöhet létre egy színtér?

A színterek létrejöhetnek automatikusan nyilvántartási rendszer adatai alapján, de a felhasználók önállóan is létrehozhatnak új színteret.

Kik lehetnek a színterek résztvevői?

Az intézmények nyilvántartásából importálhatók résztvevők, de egyéni jelentkezésre, és a résztvevők meghívásra is van lehetőség.

Lehet-e szabályozni a jogosultságokat?

A színtér kezelőjének a felhasználók jogosultságaitcsoportosan vagy egyénilaeg beállíthatja. A felhasználók jogosultságai színterenként és eszközönként is egyénlieg beállíthatóak. 

mindenkinek 

A CooSpace ideális lehet mindenféle oktatási helyzet számára. Alkalmazkodik a képzési sajátosságokhoz, legyen a kurzus vállalati, közoktatási, felnőttképzési vagy felsőoktatási.

Vizsgáztathatunk-e  elektronikusan?

A kérdéssorokat 14 féle kérdéstípusból állíthatunk össze. A kérdéssorokban beállítható a kérdések véletlen keverése, így minden vizsgázó képernyőjén más kérdések jelennek meg egyszerrek. A teszteket a rendszer automatikusan kiértékeli.

Milyen tartalmakat kezel a rendszer ?

SCORM tanyagokat, fájlokat, linkeket, könyveket vagy könyvfejezeteket, beágyazott videókat. Az előadások közvetíthetőek élőben vagy felvételről is megoszthatóak.

Hogyan segíti a dolgozatok rendezett beadását, értékelését?

A feladatokat az oktató kiírhatja a CooSpace-n belül, megadva a beadási határidőt is. A feladat készítése közben kommunikálhatnak egymással a felek, majd az oktató értékelheti a beadott munkákat, amiről a hallgatók értesítést kapnak. 

a közösség szolgálatában 

A CooSpace Learning Management rendszer számos online interakciós lehetőséget nyújt a tanuló, az oktató és a tananyag alkotta együtt-működéshez.

Véleményezés

Eldöntendő kérdéseket szavazásra bocsáthatunk, valamint szervezési feladatokat is megoldhatunk a szavazás segítségével (pl. órák pótlása, órán kívüli programok időpontegyeztetése, stb.). 

Brainstorming

A CooSpace többféle eszközzel támogatja a ötletgyűjtést, amely segít a legjobb ötletek felszínre kerülésében és kiválasztásában. 

Csoportszervezés

A színtér résztvevőit csoportokba szervezhetjük jelentkezéssel, vagy egyedi csoportosítás útján. A csoportokhoz alszíntereket és tetszőleges eszközöket rendelhetünk, biztosítva a csoportmunkát.

fontosak a felhasználók

A felhasználói igényeket szem előtt tartva folyamatosan fejlesztjük a CooSpace Learning Management rendszert. Hiszünk abban, hogy csak a felhasználóinkkal közösen lehetünk sikeresek, ezért helyszíni képzésekkel, beépített segítségkérési funkcióval támogatjuk a felhasználókat.

"Bárhonnan, bármikor, egyszerűen." (BGE oktató)

„Kifejezetten kedvelem a CooSpace rendszerben történő számonkérést, mert azonnali eredményt ad.” (BGE hallgató)

"Olyan távos hallgatóként, aki szó szerint távolról (külföldről) végzi a főiskolát, csakis üdvözölni tudom ezt a rendszert!" (SZTE hallgató)